16. mar, 2018

Copy

En skrekkelig trist oppdatering. Copy er ikke lenger med oss. Copy sprakk en klo i fjor vinter, og har haltet mer eller mindre siden. Kloa ble bra igjen, men han fortsatte å halte. Vi har hatt mange utredninger, han har vårt dopet fem ganger, og røntget tre ganger uten å få noe klart svar på hvor problemene var. Vi bestillte time hos en spesialist for å finne ut av dette.
Det ble tatt nye bilder, og vi fant en skade i albuen, med arterose. Valget ble å forsøke å operere, eller avlive. Utsiktene for å bli helt frisk var små, og vi valgte å la Copy slippe mer smerte.

Vi sitter igjen med mange gode minner. En fantastisk hund har vandret videre.