19. sep, 2016

Jaktprøve Sokna

Vi hadde meldt Gullet i Eliteklasse og Goldie i Åpenklasse. Eliteklassen gikk på Lørdag. hele 18 ekvipasjer møtte til start, og fordelt i 9 par. Flott prøveopplegg og område.

Prøven startet med en enkel markering til hver av hundene. Så blir det skutt og kastet en markering, skutt på en dirigering over vann og skutt og kastet en markering inn i kanten på myra.

Først skal sist kastet markering hentes av hund nr en. Hund nr to skal hente dirigeringen, før hund nr en skal hente den sist kastede markeringen. Gullet gikk som hund nr to. Måtte dirigeres på den første markeringen. Dirigeringen gikk bra, Gullet er svært dirigerbar og sammarbeidsvillig.

Så gikk prøven videre til et nytt område, prøveopplegget var likt, men hundene fikk motsatte oppgaver. Gullet markerte fremdeles nokså dårlig. Merkelig.

Når alle oppgavene var løst gikk ekvipasjene videre til neste stasjon, hvor det var søks oppgaver. Et nærsøks område og et stort felt ca 80 meter ute fra standplass.
Gullet gjorde her et solid stykke arbeid, og kom hjem med fire dummyer fra det store feltet og to fra nærsøks området.
I dag trakk dommeren for markeringsarbeidet hennes, men en meget hederlig 2 premie ble det. Det ble delt ut en 1 premie og fire 2 premier totalt. Resten fikk ikke premiegrad. Dette sier jo en god del om prøvens vansklighetsgrad:)

Vi overnattet i en liten enkel campinghytte noen mil ( 4 faktisk!) fra prøve området.

Søndag morgen og prøve for Goldie. Vi trakk par nr 2, hund 1. Heldig med makkerhund denne gangen. Prøven startet med skudd på en dirigering, så skudd og kast på blankt vann og skudd og kast i enden av myra langs vann. Hund nr to hentet begge markeringene og Goldie dirigeringen.
Så byttet vi plass og samme opplegg en gang til. Goldie var super i vente situasjon, helt rolig og stille, jobbet fint på dirigeringen. Løp ut på første markering, fant ikke den med en gang og gikk i vannet og hentet den først. Så ble hun sendt på nytt og plukket den greit.
Da gikk vi til nytt område og en liten walkup. Det ble kastet en markering forran og skutt på en dirigering bak. Goldie fikk hente markeringen.  Vi byttet  plass og samme opplegg en gang til. Denne gangen fikk Goldie hente dirigeringen.
Siste øvelse var felt søk. Goldie først. Hun løp ut i området,og søkte. Gikk på ett eller annet og ble skikkelig redd. Fikk ikke inn noen fugl, og Goldie ville ikke søke mer. Med en uløst oppgave blir det ikke premiering. Vi lader om, og starter med blanke ark på neste prøve:)