Å være fòrvert.

 

Av og til ønsker vi å sette ut en valp på fôr. Dette betyr at dere får en valp uten å betale for den.

Valpen bor hjemme hos dere, den blir sosialisert og et fullverdig familiemedlem.

I tillegg ønsker vi at hunden skal ha et aktivt liv, gjerne i form av en hundesport.

Dersom hunden har god helse og er av en slik kvalitet at vi finner det bra og avle på, vil vi ha valper på den hjemme hos oss. Vi ønsker at hundene er voksne før de skal ha valper, så første kull blir rundt tre års alder.

Da ordner vi alt i forbindelse med parring, og får hunden hjem til oss ca. en uke før forventet nedkomst. Hunden må også bli hos oss så lenge valpene trenger det, ca. 8 uker etter fødsel.

Alle vanlige utgifter ved hundeholdet betales av Fòrverten, slikt som utstyr, fôr, forsikringer og vanlige veterinær kostnader. Alle helsesjekker i forbindelse med avl, betaler vi.

Vi blir stående som eiere fram til kontrakten er oppfylt. Da blir hunden omregistrert på deg.

Som fòrvert får du den valpen vi anser som den beste i kullet. Den vi tror har de kvalitetene vi ønsker å ha med oss videre i vårt avlsarbeid.

Det er viktig at hunden kommer på besøk til oss, slik at den kjenner oss godt og våre hjemmeboende hunder, når den kommer for å få valper.

Vi ønsker at du skal bo innenfor en radius av ca 10 mil/ 1,5 times kjøretur. Dette for å kunne ha tett oppfølging og kontakt med dere. En fôrkontrakt bygger på gjensidig tillitt, og vi ønsker derfor å bli litt kjent i forkant av avtalen.


Leasing

Av og til kan vi ønske en leasingavtale. Dvs at du kjøper hunden til full pris, men at vi, som oppdrettere, kan lease tispen inn for ett kull. Da vil du få en avtalt sum etter at valpene er solgt. Det vil da bli de samme premissene der vi som oppdretter dekker alle utgifter for paring,fødsel og lignende som måtte komme. Dette er noe dere selvfølgelig blir gjort oppmerksom på før kjøpsavtale blir skrevet. Det vil også stå i kontrakten.