Alma skal parres på neste løpetid i April. Alle valper er resservert. 

 Janicke planlegger et nytt kull på Gullet høst 2020. Alle valper er resservert

Anne Kathrine planlegger et kull på Lexie tidlig vinter 2021.