GullGoldens Drøm

  

 Janicke planlegger et nytt kull på Gullet høst 2020. Alle valper er reservert

Anne Kathrine planlegger to kull vår 2021.